• (+374 10) 22 65 02
 • ervmmg@gmail.com

Նախագծեր

ՌԱԶՄԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կենտրոնի առաքելությունն է նպաստել և աջակցել Հայաստանի ռազմարդյունաբերական ընկերությունների զարգացմանն ու առաջընթացին, ռազմարդյունաբերական արտադրանքի արտահանելի հատվածի ընդլայնմանը և արտահանման ներուժ ունեցող կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը, տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզներում համագործակցության ընդլայնմանը՝ տեղական օտարերկրյա շահագրգիռ կազմակերպությունների և անհատների ներգրավումով:

Կենտրոնի ստեղծման նպատակն է արտերկրում Հայաստանը ներկայացնել որպես տարբեր արտադրատեսակներ, ապրանքներ մատակարարող և ծառայություններ մատուցող երկիր և տեղական արտադրողների առջև բացել հայկական արտադրության իրացման նոր, մինչ այդ անհասանելի թվացող տարածքներ: Կենտրոնի գործառույթներն են՝

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՐԹԱԿԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ

 • միասնական պորտալի ստեղծում
 • յուրաքանչյուր ընկերության համար վեբ կայքի մշակում և վարում
 • արտադրվող ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների միասնական ռեեստրի ստեղծում
 • վեբ կայքերի առաջխաղացում համացանցում
 • ոլորտի նորությունների հավաքագրում և տարածում
 • կենտրոնացված բազաների ստեղծում, ավտոմատացում և վարում

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ

 • արտահանման/ներմուծման խթանում
 • թիրախավորված գովազդ
 • ինտեգրում Երևան էքսպո կենտրոնի ցուցահանդեսներին
 • համաժողովների և կլոր սեղանների կազմակերպում
 • գործարար կապերի ընդլայնում

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

 • մրցութային փաթեթների ձևավորում
 • զարգացման ծրագրերի մշակում
 • իրավաբանական ծառայությունների մատուցում
 • միջազգային ստանդարտների կառավարում
 • բիզնես գործընթացների օպտիմիզացիա
 • գործունեության արդյունավետության ցուցանիշների ներդրում

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄ

 • նախագծերի փորձագիտական գնահատում
 • լաբորատոր փորձարկումներ
 • վկայագրերի տրամադրման աջակցություն